Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Αδριανή Λεκουβρέρ δράμα εις πράξεις πέντε των Scribe και Legouvè - Αι δύω ορφαναί δράμα εις πράξεις πέντε των Dennery και Cormon - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF