Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Αδριανή Λεκουβρέρ δράμα εις πράξεις πέντε των Scribe και Legouvè - Αι δύω ορφαναί δράμα εις πράξεις πέντε των Dennery και Cormon - Χρονικά

Συγγραφείς

  • Οδ. Ανδρεάδης

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα