Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF