Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Αθηνών - Αδριανή Λεκουβρέρ - Μολιέρος αναβιών - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF