Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Σάρρα και η Femme de Claude του Δουμά υιού - Διεθνές λυρικόν θέατρον εν Μεδιολάνοις - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF