Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Ομονοίας, ιταλικός θίασος μελοδραμάτων - Θέατρα Αθηνών ο Βασίλειος ο αυτοκράτωρ τραργωδία υπό Γ. Στρατήγη - Θέατρα Παρισίων η πεντκονταετηρίς του Gotεν τη Γαλλική κωμωδία - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF