Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική εξέτασις του εν Κωνσταντινούπολει σεισμού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF