Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σημείωσεις ιστορικαί: περί της εν Γερμανία μέσης παιδεύσεως Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF