Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορικά: περί του Άθω (Ιστορικόν υπόμνημα Άθω, αντίγραφον εκ του Κώδηκος Μ. Λάύρας. Θέσις Ω. Αριθ 120) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF