Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μυθολογικά: περί των προς εξήγησιν των μύθων διαφόρων σχολών πάλαι και νυν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF