Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: αι παραστάσεις Λουδοβίκου Β΄ της Βαυαρίας - Θέατρα Παρισίων - Οι Υφανταί (Tisserands) υπό Gerhardt Hauptmann - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF