Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, συνεδρία της 24 Μαιου, προεδρεία Δ. Μαλιάδου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF