Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, επέτειος εορτή Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF