Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων εν Παρισίοις, συνεδρία της 30 Απριλίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF