Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορικά: περί των τίτλων προέδρου και τόπου επέχοντος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF