Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί τινών χειρογράφων της άρτι αποτεφρωθείσης μονής της Μαχαιράδος εν Κύπρω Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF