Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιστημών, συνεδρία της 3)17 Οκτωβρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF