Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η ιατρική παρά Σοφοκλεί: πραγματεία αναγνωσθείσα εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF