Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: ανέκδοτα βιθυνικά νομίσματα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF