Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: ανέκδοτα ηπειρωτικά νομίσματα Ρωμαϊκής εποχής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF