Νομισματολογικά: τα εν Κύπρω κοπέντα νομίσματα υπό των Πτολεμαίων βασιλέων αυτής

Χρ. Παπαδόπουλος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών