Ιλίου Πέρσις: εκ των του Οβιδίου Μεταμορφώσεων

Οβίδιος, Κάσδαγλης Σ. Αλέξανδρος (μτφρ.)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών