Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιλίου Πέρσις: εκ των του Οβιδίου Μεταμορφώσεων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF