Κυπριακά νομίσματα: τα υπό των Ρωμαίων από Αυγούστου μέχρι Μαξιμίνου κοπέντα

Χρ. Παπαδόπουλος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών