Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Επιθεώρησις α των - νυξ του απριλίου εν Κίω υπό Gabriel Trarieux - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF