Τεύχος 10

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Υπόμνημα πρώτον: περί των εν τη Αττική υδάτων
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 433-445
Υπόμνημα δεύτερον: περί αποξηράνσεως της Κωπαιδος, και περί πληρωμής του εθνικού χρέους
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 446-462
Η εν Αθήναις Β΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις (Ψήφισμα)
Α. Κουμουνδούρος
PDF
σελ. 447-452
Περίεργος ιστορία νόσου και επιτυχής θεραπεία αυτής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 462-468
Περί των κατά του Έθνους, κατά της Εθνοσυνελεύσεως, κατά της Κυβερνήσεως και κατά των συμπολιτευομένων και αντιπολιτευομένων μορφών και αισιάσεων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 468-475
Ευχαριστήριον Μεσσηνέζη, προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως προς τον Α. Γούδα
Ιω. Λ. Μεσσηνέζης
PDF
σελ. 473
Επιστολή Νεγρεπόντε προς τον συντάκτη της Μελίσσης
Μ. Ι. Νεγρεπόντης
PDF
σελ. 474-475
Περί συνοικισμού εν Πεταλιδίω και περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εν αυτή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 476-478
Κατάλογος συνδρομητών της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 479
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 479-480