Τεύχος 6

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Σημείωσις του Συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών επί των σοφών πραγματειών του κυρίου Ασλεβούδ
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 241-242
Περί γεωργικής εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 242-252
Περί του χαρακτήρος του ελληνικού λαού υπό του κυρίου Λενορμάνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 252-258
Περί θηλασμού
Σπ. Μπαλάνος
PDF
σελ. 258-267
Επιτυχής έκβασις τετάνου ρευματικού ισοτενούς, υποξέος
Κ. Κοσμίδης
PDF
σελ. 268-276
Περί του νόμου του χορηγούντος προνόμια εφευρέσεων
***
PDF
σελ. 276-279
Έκθεσις
Α. Πετσάλης, Αυστρ. Παρίσης, Ι. Η. Πολυχρονιάδης, Γ. Α. Περωτής
PDF
σελ. 277-278
Η εν Αθήναις Β΄των Ελλήνων Συνέλευσις (Ψήφισμα)
PDF
σελ. 279
Περί του αγίου Σώζοντος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 279-280
Αγγελία περί εκδόσεως γεωργικής εφημερίδος
Α. Ηλιόπουλος
PDF
σελ. 281-283
Αγγελία περί εκδόσεως πολιτικής οικονομίας
Κανελλόπουλος Μ. (μτφρ.), Σκαλίδης Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 284-285
Αγγελία περί εκδόσεως φυσικής ιστορίας του ανδρός και της γυναικός
Λεωνίδας Αννίνος
PDF
σελ. 285-286
Αγγελία περί εκδόσεως δραματικής και διηγηματικής συλλογής
Μιλτιάδης Πάνας
PDF
σελ. 286
Περί κτηματικής Τραπέζης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 287
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 287-288