Ανοικταί επιστολαί δια το Ωδείον Αθηνών : επιστολή ΣΤ΄: προς τον κύριον Γ. Λαμπελέτ

Συγγραφείς

  • Γεώργ. Αξιώτης

Λέξεις-κλειδιά:

μουσική, αρμονία, Γερμανία, Ωδείο Αθηνών, Κουλούκης, Λαυράγκας

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-05-15

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα