Συντακτική ομάδα

Σχεδιασμός-Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

Array Array