Τεύχος 3 (Έτος Ζ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Παύλος Μαντεγάτσας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33-34
[Εικόνα - Paolo Mantegazza]
PDF
σελ. 33
Τρεις μεταρρυθμισταί προ της μεταρρυθμίσεως
Σπ. Παπαγεωργίου
PDF
σελ. 34-37
[Εικόνα - Ο αυτοκράτωρ Γουλιέλμος Β΄ παρά τη επιθανάτιω κλίνη του Μόλτκε]
PDF
σελ. 37
Περί του γάμου εν Χαλδία
Δ. Η. Οικονομίδης
PDF
σελ. 38-39
Παράδοξον συμβάμα του δόκτορος Τζέκυλ και του κυρίου Άϊδ
Ροβέρτος Λουδοβίκος Στήβενσον
PDF
σελ. 39-42
[Εικόνα - Η μετακόμισις του νεκρού Μόλτκε εις τον σταθμόν του Λέρτε]
PDF
σελ. 41
Άνθρωποι μετ’ αλλήλων (Μυθιστόρημα)
Ερμάννος Χάϊβεργ
PDF
σελ. 42-45
[Εικόνα - Ευτυχής επιστροφή]
PDF
σελ. 44
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47
Η φωτογράφισις των νεφελών
Ρ.Φ.
PDF
σελ. 48
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48