Τεύχος 12 (Έτος ΣΤ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Δρ. Ιωάννης Μικέλ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 177
[Εικόνα - Δρ. Ιωάννης Μικέλ. Ο νέος υπουργός των οικονομικών της Πρωσσίας]
PDF
σελ. 177
Αι ταυρομαχίαι εν Ισπανία
Κ.Β.
PDF
σελ. 178-183
[Εικόνα - Πικαδόροι (λογχοφόροι ιππείς) και υπηρέται μετά ημιόνων]
PDF
σελ. 179
[Εικόνα - Χούλος (Chulo) ερεθίζων τον ταύρον δια του μανδύου]
PDF
σελ. 180
[Εικόνα - Πικαδόρος εμπηγνύων την λόγχην εις τον τράχηλον του ταύρου]
PDF
σελ. 180
[Εικόνα - Ο ταύρος κερατίζων τον ίππον Πικαδόρου]
PDF
σελ. 181
[Εικόνα - Βανδεριλλιέρος (Οϊστοφόρος)]
PDF
σελ. 181
Ο Ματαδόρος (ταυροκτόνος). Το τελευταίο κτύπημα
PDF
σελ. 182
Εν τη εξοχή
Λαρς Διλλίγγ
PDF
σελ. 183-187
[Εικόνα - Ισπανίς]
PDF
σελ. 185
Εαρινά κύματα (Μυθιστόρημα)
Ιβάν Τουργένιεφ
PDF
σελ. 187-189
Στη θάλασσα
Διονύσιος Ηλιακόπουλος
PDF
σελ. 189
Πινακοθήκη
PDF
σελ. 189
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 190
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 191
Ολίγα περί ύπνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192