Τεύχος 3 (Έτος ΣΤ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ολίγα τινά περί της Αρχιεπισκοπής και του νυν Αρχιεπισκόπου Σινά Κ. Πορφυρίου
Λ.
PDF
σελ. 33-34
[Εικόνα - Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Κ. Πορφύριος]
PDF
σελ. 33
Επιστολή περί ποιήσεως προς τον κύριον Λ. Σ. εις Μ.
Α. Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 34-36
[Εικόνα - Αι τελευταίαι ημέραι της Πομπηίας]
PDF
σελ. 37
Ο Ηράκλειος
Κ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 38-39
Βιεναμίν Φραγκλίνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39-40
[Εικόνα - Βιεναμίν Φραγκλίνος]
PDF
σελ. 40
Το κακούργημα το παρά τη «Notre Dame»
Εδουάρδος Ροδ
PDF
σελ. 40-43
[Εικόνα - Πρωια Μαιου]
PDF
σελ. 41
Εαρινά κύματα (Μυθιστόρημα)
Ιβάν Τουργένιεφ
PDF
σελ. 43-45
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47
Η αλιεία των μαργαριτών παρά ταις ακταίς του Ειρηνικού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48