Τεύχος 7 (Έτος Ε΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Σπυρίδων Μαυρογένης πασσάς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-98
[Εικόνα - Σπυρίδων Μαυρογένης πασσάς. Ιατρός της Α.Μ. του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ]
PDF
σελ. 97
Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 98-99
Το φάσμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Εκ των Αθηναϊκών νυκτών)
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 99-102
[Εικόνα - Ο θάνατος του Αλεξάνδρου]
PDF
σελ. 100-101
Πάσχα
Κ.
PDF
σελ. 102-104
Ανεξήγητα φαινόμενα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104-107
[Εικόνα - Ο άπιστος Θωμάς]
PDF
σελ. 105
Ο άπιστος Θωμάς
Στυλιανός Οικονόμου
PDF
σελ. 107
Ο Δαίμων (Διήγημα)
Ι.Ι. Κρασσέβσκυ
PDF
σελ. 107-109
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 110
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 111
Το ύδωρ της κολώνιας (Eau de Cologne) και η ιστορία του
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112