Τεύχος 3 (Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η εκατονταετηρίς του Βύρωνος
Ι.Κ.Π.
PDF
σελ. 33-34
[Εικόνα]
PDF
σελ. 33
Ο εν Βουδαπέστη ιωβηλαίος του πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΓ΄
Αρχιμανδρίτης ΓρηγόρÎ Γώγος
PDF
σελ. 34-39
[Εικόνα - Ο πάπας Λέων ΙΓ΄]
PDF
σελ. 36
[Εικόνα - Τα ορφανά]
PDF
σελ. 37
Σαπφώ (Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39-42
[Εικόνα - Ειρήνη]
PDF
σελ. 41
Αθηναϊκά χρονικά: η εκαντονταετηρίς του Βύρωνος - Βύρων και Αθήναι - Ανέκδοτον περί Βύρωνος - Δεν είμαι εδώ! - Γάλλος πρόξενος Έλλην ποιητής - το παραπονόν του - Εγκαίνεια του Ζαππείου και ολυμπιακή έκθεσις - Το γέρας και το βαδίζειν δι’ ενός ποδός
Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης
PDF
σελ. 42-44
Τα τελευταία συμβάντα εν Γαλλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44-45
[Εικόνα - Βρισσών]
PDF
σελ. 44
[Εικόνα - Κλεμανσώ]
PDF
σελ. 44
[Εικόνα - Ροσεφώρ]
PDF
σελ. 44
[Εικόνα - Δερουλέδ]
PDF
σελ. 44
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47
Βιβλιοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47
Η νέα επί του Άλβιος γέφυρα εν Αμβούργω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
[Εικόνα]
PDF
σελ. 48
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48