Τεύχος 41 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συμβολικών πτηνών
Ιχνεύμων
PDF
σελ. 257-259
[Εικόνα - Αιγυπτιακή καλλόνη]
PDF
σελ. 257
Και πάλιν περί των ασθενειών των τέκνων μας
Ασκληπιάδης
PDF
σελ. 259-263
[Εικόνα - Ο βασιλεύς Ληρ αποκηρύττων την θυγατέρά του Κορδηλίαν]
PDF
σελ. 261
Η επαίτις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 263-267
[Εικόνα - Το επί της νήσου Χέρενβερτ παλάτιον του Λουδοβίκου του Β΄]
PDF
σελ. 265
Βιωτικά παραγγέλματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 267
Αι επαύλεις του Λουδοβίκου του Β΄. Βασιλέως της Βαυαρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 268-269
[Εικόνα - Η δυτική πρόσοψις μετά του πίδακος της τύχης]
PDF
σελ. 268
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 269-270
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 270-271
Επιστήμη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 271-272
Η ανεξάντλητος φιάλη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272
[Εικόνα]
PDF
σελ. 272
[Εικόνα]
PDF
σελ. 272
[Εικόνα]
PDF
σελ. 272
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272