Τεύχος 38 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τα φυτά και ο μαγνητισμός
Carl Du Prel
PDF
σελ. 209-212
[Εικόνα - Φραγκίσκος Δέφρεγγερ ο σύγχρονος εν Μόναχω ζωγράφος]
PDF
σελ. 209
Περί γυναικείας καλλονής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 212-215
[Εικόνα - Τυρολίς]
PDF
σελ. 213
Η επαίτις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 215-218
[Εικόνα - Μεταβατικά πτηνά επί του φάρου του Κούξχαφεν]
PDF
σελ. 217
Περί μορφιομανίας
Ασκληπιάδης
PDF
σελ. 218-219
Η εικών της: τω φίλτατω μοι Δ.Κ.Β˙˙˙
Κων. Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 219
Η πανηγυρική έκθεσις των τεχνών εν Βερολίνω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 220-221
[Εικόνα - Ο χορός των ιερειών]
PDF
σελ. 220
[Εικόνα - Εν τω βασιλείω του Πλούτωνος]
PDF
σελ. 221
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 221-222
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 222-223
Επιστήμη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 223
Η συρμική κατάστασις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 223-224
[Εικόνα]
PDF
σελ. 224
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 224