Τεύχος 5 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Κάρολος Γεώργιος Γόρδων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-66
[Εικόνα]
PDF
σελ. 65
Θαύματα εν τω ανθρώπω: ο στόμαχος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 66-68
Σωκράτης
Νεοκλής Καζάζης
PDF
σελ. 68-72
[Εικόνα - Αρχαία αιγυπτιακή συναυλία]
PDF
σελ. 69
Περί πνευματισμού
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 72-75
[Εικόνα - Η αγορά των ανθέων εν Αθήναις]
PDF
σελ. 73
Ιστορία ενός παιδιού (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-78
Εκτυπώσεις εκ των έργων του Σοππενχάουερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 78
Επιστολαί εξ εσπερίας
Ματαιότης Περιέργου
PDF
σελ. 79-80
[Εικόνα]
PDF
σελ. 80
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80