Τεύχος 4 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Σωκράτης
Νεοκλής Καζάζης
PDF
σελ. 49-52
Ο κεραυνός και αι ενέργειαι αυτού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52-55
[Εικόνα]
PDF
σελ. 52
[Εικόνα - Ηρώ και Λέανδρος]
PDF
σελ. 53
[Εικόνα]
PDF
σελ. 54
[Εικόνα]
PDF
σελ. 55
[Εικόνα]
PDF
σελ. 55
[Εικόνα]
PDF
σελ. 55
Περί πνευματισμού: φαινόμενα μάλλον τι αμφίβολα
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 55-59
[Εικόνα - Επιστήμη και ευσπλαγχνία]
PDF
σελ. 57
Σκέψεις φρονίμου μητρός: δύο κακών προκειμένων το μη χείρον βέλτιστον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 59
Ιστορία ενός παιδιού (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 59-61
Εκτυπώσεις εκ των έργων του Σοππενχάουερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62
Επιστολαί εξ εσπερίας
Ματαιότης Περιέργου
PDF
σελ. 62-64
[Εικόνα]
PDF
σελ. 64
[Εικόνα]
PDF
σελ. 64
Ο Μόζαρτ υφασματοπώλης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64