Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο βασιλεύς και η βασίλισσα της Ιταλίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF