Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η δουλεία εν τη κλασσική αρχαιότητι Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF