Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο μέγας θησαυρός εκ κατειργασμένου χρυσού ανασκαφείς εν Χισσαμλίκ, υπό του Σλήμαν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF