Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εκόνα - Κόμης Ιούλιος Szapary πρωθυπουργός του βασιλείου της Ουγγαρίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF