Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο ταύρος κερατίζων τον ίππον Πικαδόρου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF