Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η κηδεία του πρωτομάρτυρος Στεφάνου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF