Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα — Ο κεντρικός θόλος (Dôme) της εν Παρισίοις παγκοσμίου εκθέσεως] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF