Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Φρειδερίκος Γ΄. Αυτοκράτωρ της Γερμανίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF