Λόγος του πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΓ΄ προς τους Ούγγρους προσκυνητάς

Συγγραφείς

  • Αρχιμανδρίτης ΓρηγόρÎ Γώγος

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα