Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αθηναϊκά χρονικά: διαγωνισμός προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων - Επεισόδια του πρώτου διαγωνισμού - Τα διδακτικά και ο πέμπτος άθλος του Ηρακλέους - Η άφιξις του βασιλέως και της βασιλίσσης - Η προς την βασίλισσαν αγάπη - Το σχολείο της βασίλισσας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF