Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα βασκάνια παρά τε τοις αρχαίοις και τοις Αφρικανοίς Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF