Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η συρμική κατάστασις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF